• Dezvoltarea şi implementarea de strategii
  • Optimizarea proceselor şi a structurii organizatorice
  • Management strategic al performanţei
  • Controlling & Finanţe
  • Restructurare şi redresare
  • Integrarea post-fuziune şi Fuziuni&Achiziţii(M&A)
  • Optimizarea distribuţiei
  • Proiecte pentru Instituţii publice şi Organizaţii Non-Profit
  • Training şi pregătire continuă

Training şi pregătire continuăTRAINING ŞI PREGĂTIRE CONTINUĂ

Partener educaţional pentru administrarea afacerilor şi dezvoltare managerială

 

Controller-Institut este recunoscut ca lider de piaţă în activităţi educaţionale pentru administrarea afacerilor şi dezvoltare managerială în cadrul companiilor, organizaţiilor non-profit şi instituţiilor publice.

Programul educaţional se concentrează pe domeniile controlling, contabilitate, finanţe, precum si strategie si leadership. În total, mai mult de 3000 de persoane participa în fiecare an la programe de studii postuniversitare, seminarii, cursuri, conferinţe şi cursuri in-house de formare profesională.

 

Cooperarea strânsă între experţii Controller-Institut în dezvoltare profesională şi consultanţii Constrast contribuie la crearea unor proiecte extensive de dezvoltare, concepute şi implementate coordonat, aliniate perfect nevoilor clienţilor. Modulele de consultanţă şi de training sunt strâns interconectate. 

 

Simbioza dintre consultanţa în management şi cercetare  

 

Identificarea şi utilizarea consecventă, în beneficiul clientului, a celor mai noi cunoştinţe şi direcţii de dezvoltare constituie avantaje competitive.

 

Controller-Institut este în acelaşi timp asociaţia care a sprijinit dezvoltarea controllingului din momentul înfiinţării sale în 1982 de către Prof. Rolf Eschenbach. Asociaţia promovează activităţi de cercetare, învăţământ şi educaţie în domeniul controllingului, contabilităţii şi managementului. Peste 600 de companii, atât austriece cât şi internaţionale, sunt în acest moment membre ale Controller-Institut .

 

Prin integrarea Controller-Institut în reţeaua ştiinţifică a Universităţii de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor din Viena ne asigurăm că cele mai noi tendinţe şi metode de  management, alături de modele de business, pot fi indetificate timpuriu, şi dacă este necesar, integrate în activităţile noastre de training şi consultanţă.

 

Acest schimb constinuu de idei şi numeroasele iniţiative comune contribuie activ la cercetarea academică dar şi la transmiterea cunoştinţelor relevante pentru practică.

Partenerul nostruPartenerul nostru

Partenerul nostru

ContactContact

Controller Institut

Bulevardul Dacia, nr. 20, etaj 5,

sector 1, 010403 Bucuresti

Tel.: +40/31/101 14 14 

Fax: +40/31/425 35 66

registration64f3ecf1d5a26a4507ef54f2cc4controller-institut(6cd32d693315c78aa2d9b7c58e3)ro