• Dezvoltarea şi implementarea de strategii
 • Optimizarea proceselor şi a structurii organizatorice
 • Management strategic al performanţei
 • Controlling & Finanţe
 • Restructurare şi redresare
 • Integrarea post-fuziune şi Fuziuni&Achiziţii(M&A)
 • Optimizarea distribuţiei
 • Proiecte pentru Instituţii publice şi Organizaţii Non-Profit
 • Training şi pregătire continuă

Restructurare şi redresareRESTRUCTURARE ŞI REDRESARE

Consultanţă pentru restructurare şi redresare

 

Abordarea noastră bazată pe redresarea strategică îmbină supravieţuirea pe termen scurt cu reorientarea strategică şi asigurarea vitalităţii pe termen lung pentru clienţii noştri. Anii de experienţă ai managerilor noştri specializaţi în redresare, precum şi posibilitatea asigurării managementului interimar şi cooperarea cu avocaţi şi auditori, asigură succesul proiectelor de redresare chiar şi în condiţii dificile.

 

Soluţionarea situaţiilor de criză!

 

Rezolvarea cu succes a situaţiilor de criză la nivel corporativ şi restructurarea generală a unei companii pun o presiune considerabilă pe managementul acesteia. Doar printr-o intervenţie rapidă şi eficace se poate evita distrugerea activelor companiei. Ne susţinem clienţii în acest proces unde timpul este un factor crucial, prin echipe interdisciplinare de consultanţi cu experienţă, din faza acută a crizei până la reorientarea companiei, şsi parcurgem împreună întregul proces al schimbării.

 

Abordarea noastră

 • Analiză rapidă a situaţiei de criză şi verificarea capacităţii şi potenţialului companiei de a gestiona procesul de redresare
 • Planificarea rapidă şi implementarea unui pachet de măsuri imediate (managementul lichidităţii, etc.) pentru a asigura supravieţuirea pe termen scurt a companiei şi redresarea acesteia
 • Identificarea cauzelor situaţiei de criză prin intermediul unei analize rapide dar cuprinzătoare a vitalităţii şi capacităţii de redresare a companiei
 • Proiectarea unui concept de redresare şi a măsurilor operaţionale pentru a asigura sursele de finanţare şi îmbunătăţirea rezultatelor
 • Consolidarea poziţionării strategice şi conceperea unui program de vitalitate care să asigure succesul şi dezvoltarea sustenabilă a companiei
 • Susţinerea acordată în timpul negocierilor în cadrul procesului de redresare şi coordonarea grupurilor de stakeholderi (creditori, investitori, furnizori şi clienţi, angajaţi, publicul larg)
 • Asistenţa în implementare prin intermediul unei echipe de consultanţi cu experienţă în proiecte de redresare, şi, în cazul în care se doreşte, prin mobilizarea unui manager temporar pentru procedura de redresare

ContactContact

Mag. Thomas Gabriel

Managing Partner

Tel.: +40/31/425 35 65

bucharest64f3ecf1d5a26a4507ef54f2cc4contrast-consulting(6cd32d693315c78aa2d9b7c58e3)com