• Dezvoltarea şi implementarea de strategii
  • Optimizarea proceselor şi a structurii organizatorice
  • Management strategic al performanţei
  • Controlling & Finanţe
  • Restructurare şi redresare
  • Integrarea post-fuziune şi Fuziuni&Achiziţii(M&A)
  • Optimizarea distribuţiei
  • Proiecte pentru Instituţii publice şi Organizaţii Non-Profit
  • Training şi pregătire continuă

Proiecte pentru Instituţii publice şi Organizaţii Non-ProfitPROIECTE PENTRU INSTITUŢII PUBLICE ŞI
ORGANIZAŢII NON-PROFIT

Managementul Organizaţiilor Non-Profit

 

Organizaţiile non-profit devin din ce în ce mai importante în opinia publică,şi în acelaşi timp, sunt supuse unei presiuni din ce în ce mai mari pentru a obţine performanţe. Serviciile trebuie furnizate într-un mod mai rapid şi mai transparent, clienţii şi angajaţii cer o calitate crescută a serviciilor şi livrarea promptă, în timp ce finanţatorii cer justificarea modului de utilizare a fondurilor.

Contrast Management-Consulting oferă organizaţiilor non-profit de la soluţii speciale şi susţinere pentru dezvoltarea strategiei până la asistenţă în procese specifice de schimbare. Avem la dispoziţie  instrumente şi proceduri care au fost create special pentru organizaţiile non-profit pentru a asigura rezultatele pe termen lung ale serviciilor de consultanţă pe care le oferim şi succesul proiectelor pentru organizaţiile non-profit.

Managementul instituţiilor publice

 

Sectorul public se confruntă din ce în ce mai mult cu provocarea de a răspunde aştepărilor crescânde cu resurse limitate. În timp ce în perioade de incertitudine economică, insuficienţa resurselor devine tot mai evidentă, grupurile ţintă pentru serviciile publice devin din ce în ce mai exigente. Necesitatea unui nou sistem de management în sectorul public devinde astfel evidentă. Un management eficient şi orientat către obiective a veniturilor provenite din taxe devine astfel un element cheie de interes public.

Contrast Management-Consulting asistă guverne, autorităţi, agenţii publice, entităţi nou-create în urma divizării întreprinderilor publice, şi companii din sectorul public. Suntem la fel de activi la nivel federal, provincial sau regional, cum suntem şi la nivel internaţional (de exemplu pentru agenţiile din cadrul organizaţiei Naţiunilor Unite).

Sănătate

 

Având la dispoziţie resurse limitate, managerii instituţiilor din sectorul sănătăţii trebuie să reconcilieze interese şi aşteptări diverse. Aceste presiuni vor creşte în viitor. Mai mult, în Austria,  90%  dintre managerii de spitale se aşteaptă ca aceste presiuni să crească în anii următori.[1]

 

Contrast Management-Consulting asistă furnizorii de servicii de sănătate (în special spitale, grupuri de spitale, centre de reabilitare şi de îngrijire), furnizorii de asigurări sociale, şi alţi parteneri ai sistemului de sănătate, în gestionarea proiectelor de schimbare şi în dezvoltarea sistemelor lor economice.

 

[1] Studiul “Was macht Spitäler erfolgreich? [Ce contribuie la succesul spitalelor ?] realizat de Controller Institut Austria în colaborare cu Contrast Management-Consulting în anul 2008.

ContactContact

Elena Meier

Partner Contrast Romania

Tel.: +40/31/425 35 65

elena.meier64f3ecf1d5a26a4507ef54f2cc4contrast-consulting(6cd32d693315c78aa2d9b7c58e3)com