• Dezvoltarea şi implementarea de strategii
  • Optimizarea proceselor şi a structurii organizatorice
  • Management strategic al performanţei
  • Controlling & Finanţe
  • Restructurare şi redresare
  • Integrarea post-fuziune şi Fuziuni&Achiziţii(M&A)
  • Optimizarea distribuţiei
  • Proiecte pentru Instituţii publice şi Organizaţii Non-Profit
  • Training şi pregătire continuă

Optimizarea proceselor şi a structurii organizatoriceOPTIMIZAREA PROCESELOR ŞI A STRUCTURII
ORGANIZATORICE

Optimizare structurală

 

Proiectarea adecvată a structurii organizatorice este una dintre cele mai importante decizii de management. În cursul procesului de proiectarea a structurii – conform cerinţelor strategice specifice ale companiei şi a modelului de business ales – sunt trasate rolul şi funcţiile sediului central al companiei (holding), se stabileşte modul de interacţiune dintre  sediul central şi filiale (grup), se determină necesitatea creării unor centre de servicii comune şi, posibil, se iau decizii de internalizare sau externalizare. Echipa noastră de consultanţi are experienţa necesară şi deţine numeroase sisteme de referinţă pentru crearea unei structuri organizatorice moderne şi eficiente pentru companii.

 

Optimizarea proceselor de afaceri

 

Creşterea aşteptărilor consumatorilor şi ale acţionarilor crează noi provocări. Este esenţială ţinerea sub control a conflictului între costuri, timp şi calitate pentru a putea acţiona în mod eficient şi eficace. Managementul proceselor contribuie la eficientizarea şi creşterea transparenţei proceselor organizaţiei dumneavoastră. Vă ajutăm în definirea unor procese armonizate, şi, dacă ne este solicitat, în identificarea măsurilor de îmbunătăţire şi în implementarea acestora. 

 

Managementul calităţii 

 

Modul în care răspundeţi aşteptărilor stakeholderilor dumneavostră  este crucial pentru succesul organizaţiei. Managementul calităţii crează cadrul necesar pentru îmbunătăţirea continuă care vă ajută să asiguraţi, să menţineţi, şi să îmbunătăţiţi nivelul de performanţă al companiei. Vă putem asista în alegerea şi implementarea unui sistem de management al calităţii precum ISO 9001, EFQM, sau un altul specific sectorului de activitate (de exemplu JCI sau KTQ pentru organizaţii din sectorul sănătăţii, sau CAF pentru instituţii publice).

ContactContact

Andrea Vincze

Partner Contrast Romania

Tel.: +40/31/425 35 65

andrea.vincze64f3ecf1d5a26a4507ef54f2cc4contrast-consulting(6cd32d693315c78aa2d9b7c58e3)com

Consiliul de administraţieConsiliul de administraţie

Asistenţa nostra pentru consiliul de administraţie