• Dezvoltarea şi implementarea de strategii
 • Optimizarea proceselor şi a structurii organizatorice
 • Management strategic al performanţei
 • Controlling & Finanţe
 • Restructurare şi redresare
 • Integrarea post-fuziune şi Fuziuni&Achiziţii(M&A)
 • Optimizarea distribuţiei
 • Proiecte pentru Instituţii publice şi Organizaţii Non-Profit
 • Training şi pregătire continuă

Optimizarea distribuţieiOPTIMIZAREA DISTRIBUŢIEI

În demersul lor pentru economisire şi pentru raţionalizarea capacităţilor, companiile s-au apropiat tot mai mult de limita a ceea ce poate fi realizat. De aceea în prezent atenţia se îndreaptă tot mai mult spre utilizarea potenţialului oferit de piaţă şi deci spre optimizarea distribuiei. Până la urmă, pentru a putea creşte în mod sustenabil performanţa companiei, este esenţială identificarea şi realizarea potenţialelor în ceea ce priveşte veniturile şi profitul ce se pot realiza din activitatea de distribuţie .

 

Factori esenţiali pentru optimizarea distribuţiei

 

Realizarea în mod sustenabil a acestor potenţiale necesită optimizarea integrată de ansamblu a următoarelor aspecte relevante pentru distribuţie:

 • Strategia companiei defineşte strategia de distribuţie referitor la segmentul de clienţi vizat, canalele de distribuţie, portofoliul de servicii şi produse
 • Pe baza obiectivelor strategice stabilite, se definesc standardele proceduale şi de suport, şi sunt optimizate activităţile şi procesele de distribuţie.  Resursele pentru distribuţie sunt utilizate cu precădere pentru acei clienţi care prezintă potenţialul cel mai mare
 • În acelaşi timp, trebuie dezvoltate sistemele de controlling şi CRM  necesare pentru a permite nivelul optim de servicii şi control al distribuţiei
 • O condiţie esenţială pentru implementarea cu success a măsurilor pentru optimizarea distribuţiei este adaptarea sistemelor de remunerare şi măsuri motivaţionale, precum şi implementarea măsurilor corespunzătoare de dezvoltare a personalului
 • În cele din urmă, organizaţia trebuie adaptată noilor cerinţe. Structurile organizatorice trebuie să susţină orientarea către client şi să asigure eficacitatea procesului

Beneficiile dumneavoastră

 

Abordarea holistică a Contrast în optimizarea tuturor factorilor esenţiali pentru distribuţie prezintă o serie de avantaje. Îmbunătăţeşte considerabil sistemul de distribuţie concomitent cu creşterea motivaţiei şi dorinţei de a obţine rezultate performante, şi, în acelaşi timp, permite utilizarea sistematică a potenţialului clienţilor. Mai mult, procesele care nu aduc un plus de valoare sunt reduse şi astfel se crează resurse pentru activităţile relevante pentru clienţi. În final, creşte transparenţa fiind astfel facilitat controlul activităţii de distribuţie. În cele din urmă creşte semnificativ performanţa sistemului de distribuţie contribuind astfel la creşterea companiei.

ContactContact

Mag. Thomas Gabriel

Managing Partner

Tel.: +40/31/425 35 65

bucharest64f3ecf1d5a26a4507ef54f2cc4contrast-consulting(6cd32d693315c78aa2d9b7c58e3)com