• Dezvoltarea şi implementarea de strategii
 • Optimizarea proceselor şi a structurii organizatorice
 • Management strategic al performanţei
 • Controlling & Finanţe
 • Restructurare şi redresare
 • Integrarea post-fuziune şi Fuziuni&Achiziţii(M&A)
 • Optimizarea distribuţiei
 • Proiecte pentru Instituţii publice şi Organizaţii Non-Profit
 • Training şi pregătire continuă

Management strategic al performanţeiMANAGEMENT STRATEGIC AL PERFORMANŢEI

Transpunerea potenţialului strategic în valoare adăugată şi excelenţă operaţională poate fi realizată doar prin implementarea coerentă a strategiei. În etapa de implementare a strategiei venim în ajutorul clienţilor noştri cu un sistem de management strategic al performanţei adaptat situaţiei specifice. Se pune accentul

 • Cuantificarea financiară cuprinzătoare a obiectivelor strategice
 • Corelarea sistemelor de control cu cele de planificare financiară şi comercială 
 • Stabilirea unor direcţii strategice clare şi reorientarea planificării conform acestora

Abordarea noastră

O condiţie esenţială pentru implementarea unui sistem de management strategic al performanţei este existenţa unei strategii clar formulate şi a unor obiective financiare globale raportate la piaţă. În definirea şi aplicarea sistemului, oferim asistenţă în următoarele direcţii:

 • Definirea unei sistem de obiective integrat din punct de vedere strategic şi financiar
 • Identificarea decalajelor de performaţă şi analizarea lor sistematică
 • Stabilirea sistemelor de determinanţi logici ai valorii conform strategiei şi transpunerea acestora în modele de simulare dinamice
 • Identificarea, evaluarea şi controlul sistematic al volatilităţii rezultatelor din punct de vedere strategic (potenţialul de riscuri şi oportunităţi
 • Formularea, selectarea şi prioritizarea portofoliilor de proiecte şi măsuri şi stablirea unui sistem de monitorizare continuă a implementării
 • Operaţionalizarea strategiei prin planificarea pe bază de măsuri pe termen mediu ca punct de pornire în stabilirea bugetelor operaţionale 
 • Implementarea unui sistem de raportare orientat către beneficiar pentru a susţine eficient procesul decizional în etapa de implementare a strategiei

 

Dincolo de proiectarea elementelor individuale ale sistemului de management strategic al performanţei, punem un accent deosebit asupra modului în care acestea răspund factorilor critici de success precum alinierea sistemului de recompensare cu obiectivele stabilite, sustenabilitatea proceselor de management, şi proiectarea unei structuri organizatorice conforme cu strategia.   

 

Beneficiile dumneavoastră

Contrast abordează managementul strategic al performanţei drept o verigă integratoare între formularea strategiei şi implementarea operaţională.. La finalul unui proiect, sistemul de management strategic al performanţei permite managementului să realizeze potenţialul beneficiilor sustenabile prin:

 • Explicitarea strategiei prin transpunerea ei în obiective strategice şi financiare corelate (sistem de obiective)
 • Identificarea sistematică a decalajelor de performanţă, a cauzelor acestora şi a măsurilor posibile de contracarare (drumul către performanţele vizate)
 • Asumarea angajamentului faţă de implementare a strategiei şi realizarea obiectivelor pe termen lung
 •  Includerea top managementului într-un mod eficient în activitatea de planificare (pentru a asigura o mai bună perspectivă de ansamblu)
 • Flexibilitatea în abordarea diferitelor variante de planificare strategică
 • Creşterea gradului de transparenţă a modelului de business şi transpunerea acestuia în factori determinanţi cuantificabili ai valorii şi costurilor
 • O mai bună înţelegere a principalilor factori determinanţi ai volatilităţii prin transparenţa riscurilor şi oportunităţilor
 • Orientarea permanentă a strategiei asupra sistemelor de planificare şi control
 • Crearea unui sistem de recompensare aliniat cu obiectivele în vederea implementării strategiei
 • Utilizarea unui sistem de raportare a stadiului de implementare a strategiei eficient, prompt, şi orientat către beneficiar
 • Aplicarea unor principii coerente şi riguroase de planificare pentru transpunerea strategiei în bugete operaţionale
 • Derularea unor procese de management eficiente şi bine coordonate ca bază pentru implementarea coerentă a strategiei

ContactContact

Mag. Thomas Gabriel

Managing Partner

Tel.: +40/31/425 35 65

bucharest64f3ecf1d5a26a4507ef54f2cc4contrast-consulting(6cd32d693315c78aa2d9b7c58e3)com