• Dezvoltarea şi implementarea de strategii
 • Optimizarea proceselor şi a structurii organizatorice
 • Management strategic al performanţei
 • Controlling & Finanţe
 • Restructurare şi redresare
 • Integrarea post-fuziune şi Fuziuni&Achiziţii(M&A)
 • Optimizarea distribuţiei
 • Proiecte pentru Instituţii publice şi Organizaţii Non-Profit
 • Training şi pregătire continuă

Integrarea post-fuziune şi Fuziuni&Achiziţi(M&A)INTEGRAREA POST-FUZIUNE ŞI
FUZIUNI&ACHIZIŢI(M&A)

Fuziunea între companii ridică managementului o serie de provocări deosebite. În faza de integrare strategiile trebuie revizuite, planurile de afaceri trebuie stabilite, şi toate componentele organizaţiei şi sistemele de afaceri trebuie evaluate, optimizate şi reconstruite parţial într-o perioadă scurtă de timp. Oferim clienţilor noştri sprijin de specialitate pe tot parcursul acestui proces delicat, de la stabilirea strategiei şi realizarea tranzacţiilor până la integrarea cu success a unităţilor individuale, inclusiv în cazul fuziunilor transfrontaliere.  

 

Premisa pentru realizarea cu succes a procesului de integrare post-fuziune (PMI) o reprezintă proiectarea acestuia conform particularităţilor companiei dumneavoastră. Acest proces defineşte, printre altele, mărimea şi numărul echipelor de integrare, stabileşte principalele etape, şi prioritizează obiectivele de integrare individuale pentru a realizarea rapidă a economiilor de scop.

 

Proiectele de integrare conduse de echipele Contrast Management-Consulting au înregistrat următorii următorii factori de sucess: 

 • Stabilizarea rapidă a organizaţiei şi crearea transparenţei asupra situaţiei iniţiale de ansamblu (incluzând situaţia detaliată a rezultatelor)
 • Formularea clară a strategiei şi abordarea clară a procesului de integrare
 • Managementul sistematic şi activ al personalului
 • Comunicarea activă atât în interiorul organizaţiei cât şi în afara acesteia  
 • Evaluarea corespunzătoare a aspectelor culturale
 • Managementul performant al procesului de integrare – crearea unei imagini de ansamblu
 • Asigurarea vitezei optime pentru integrare

Contrast asigură evoluţia graduală de la faza de formulare a strategiei şi până la integrare!

ContactContact

Mag. Thomas Gabriel

Managing Partner

Tel.: +40/31/425 35 65

bucharest64f3ecf1d5a26a4507ef54f2cc4contrast-consulting(6cd32d693315c78aa2d9b7c58e3)com