• Bunuri de larg consum
  • Comerţ şi comerţ cu amănuntul
  • Media şi telecomunicaţii
  • Industrie
  • Infrastructură şi transport
  • Petrol, Gaze şi Utilităţi
  • Servicii financiare
  • Instituţii Publice
  • Organizaţii Non-Profit (ONG)
  • Instituţii de Sănătate

Instituţii PubliceINSTITUŢII PUBLICE

Sectorul public se confruntă din ce în ce mai mult cu provocarea de a răspunde aştepărilor crescânde cu resurse limitate. În perioade de incertitudine economică, raritatea resurselor devine vizibilă, iar grupurile ţintă ale programelor guvernamentale îşi măresc solicitările. Necesitatea unui nou sistem de management în sectorul public devinde astfel evidentă. Un management eficient şi orientat către obiective al veniturilor provenite din taxe a devenit un punct cheie de interes public.

 

 

Contrast Management-Consulting asistă guverne, autorităţi, agenţii publice, entităţi nou-create în urma divizării întreprinderilor publice, şi companii din sectorul public. Suntem la fel de activi la nivel federal, provincial sau regional, cum suntem şi la nivel internaţional (de exemplu pentru agenţiile din cadrul organizaţiei Naţiunilor Unite).

 

Fiind una din puţinele companii de consultanţă din zonele unde se vorbeşte limba germană, am constituit o echipă de experţi separată pentru managementul instituţiilor publice. Angajaţii noştri au o vastă experienţă în consultanţa pentru sectorul public şi, pe lângă competenţele lor extensive în domeniu, înţeleg cultura diferenţiată din cadrul sectorului public.

 

 

Ne considerăm parteneri în proiectarea şi implementarea proiectelor de reforme sustenabile. Ne dorim să îi asistăm pe managerii din sectorul public în asigurarea obţinerii efectului dorit. O contribuţie majoră, din punctul nostru de vedere, este proiectarea de servicii aliniate obiectivelor reale şi managementul corepunzător al resurselor.

 

Noul concept de management al instituţiilor publice presupune angajamentul permanent de a acţiona conform obiectivelor. Contrast Management-Consulting, consacrat susţinător şi promotor al acestei idei, este partenerul dumneavoastră ideal pe drumul către un management public modern şi orientat către viitor.

ContactContact

Elena Meier

Partner Contrast Romania

Tel.: +40/31/425 35 65

elena.meier64f3ecf1d5a26a4507ef54f2cc4contrast-consulting(6cd32d693315c78aa2d9b7c58e3)com