• Bunuri de larg consum
  • Comerţ şi comerţ cu amănuntul
  • Media şi telecomunicaţii
  • Industrie
  • Infrastructură şi transport
  • Petrol, Gaze şi Utilităţi
  • Servicii financiare
  • Instituţii Publice
  • Organizaţii Non-Profit (ONG)
  • Instituţii de Sănătate

Instituţii de SănătateINSTITUŢII DE SĂNĂTATE

Având la dispoziţie resurse limitate, managerii instituţiilor din sectorul sănătăţii trebuie să reconcilieze interese şi aşteptări diverse. Aceste presiuni vor creşte în viitor. Mai mult, în Austria,  90%  dintre managerii de spitale se aşteaptă ca aceste presiuni să crească în anii următori.

 

Contrast Management-Consulting asistă furnizorii de servicii de sănătate (în special spitale, grupuri de spitale, centre de reabilitare şi de îngrijire), furnizorii de asigurări sociale, şi alţi parteneri ai sistemului de sănătate, în gestionarea proiectelor de schimbare şi în dezvoltarea sistemelor lor economice.

 

* Studiul “Was macht Spitäler erfolgreich? [Ce contribuie la succesul spitalelor ?] realizat de Controller Institut Austria în colaborare cu Contrast Management-Consulting în anul 2008.

ContactContact

Elena Meier

Partner Contrast Romania

Tel.: +40/31/425 35 65

elena.meier64f3ecf1d5a26a4507ef54f2cc4contrast-consulting(6cd32d693315c78aa2d9b7c58e3)com